Mонополът на Здравната каса

Форуми за взаимопомощ на лекарите специалисти

Модератори: fotografa, Група на лекарите

Отговори
angelov
Мнения: 12
Регистриран на: Чет Мар 30, 2006 9:41 pm
Местоположение: Варна, ул.М.Балабанов №1

Mонополът на Здравната каса

Мнение от angelov » Сря Юни 06, 2007 1:09 am

Монополът на касата

Понастоящем проблемът за монопола на Здравната каса е един от препъни-камъните по пътя на реформирането на здравната ни система.От една страна съществува оптимистичният възглед,че участието на конкуриращи се здравни фондове би повишило качеството на медицинските услуги и отзивчивостта към потребностите на пациентите,би увеличило ефективността на лечебните заведения и възможността за по-високо възнаграждение на медицинските специалисти.Противоположното схващане е че евентуално различните условия за осигуряване определяни от касите биха създали неравноправие и несправедливост за болните и биха компрометирали идеята за солидарността.
Ако хипотетичните здравни фондове биха били оторизирани да договарят в полза на осигурените лица условията на медицинската помощ,то техните бъдещи действия биха били напълно предвидими и сигурно полезни за потребителите.В отношенията си с лечебните институции и медицинските специалисти те биха се стремяли да договарят по евтини и качествени здравни дейности и по този начин биха утвърждавали по-добрите практики.Не по-малко съществено е че и представителите на медицинските професии биха имали по-широк избор на контрагенти.Пред алтернативата медицинските специалисти да имат възможността да се договарят с една или повече каси,втората е наистина за предпочитане.
Нещо повече,използвайки следния образен пример,бих подсказал и друго още по-радикално решение.Ако даден индивид желае да закупи недвижим имот,той би могъл да проучи пазара и да осъществи сделката самостоятелно,като си спести разходите за посредническа услуга.Ако действително реши да се възползва от нея,то отстъпката от цената при покупката би трябвало да бъде по-голяма от разходите за посредническата услуга.В противен случай последната би била неизгодна.
Като изключим спешните състояния,в голямото мнозинство от случаите фактическото договаряне може да се осъществява директно между пациента и медицинския специалист или здравната институция.Зад понятието „договаряне” стои едно съвсем обикновено действие-постъпвайки в избраното лечебното заведение и подписвайки приемния документ,лицето удостоверява че приема условията и цените с които предварително се е запознало.
Основните участници в здравната система и носители на автентични взаимно балансиращи се интереси са потребителите и лечителите.Лекуват медиците ,не здравните фондове.Ролята на фонда би следвало да бъде да акумулира,управлява и разпределя справедливо парите на осигуряващите се.Не е целесъобразно в публично организираната здравна система да се увеличава броя на пазарните играчи,което увеличава крайната цена за потребителя и намалява общата ефективност.Мястото на касата или касите е в егалитарната фаза на разпределение на ресурсите.
Още по-противоречиви биха били отношенията на фондовете с осигуряващите се лица.Старанието на осигурителите да увеличават приходите си и намаляват своите разходи при подходящи условия би ги стимулирало да привличат по-здрави и по-малко рискови откъм разходи индивиди.Необходимите инструменти за селекцията биха били вариращата осурителна вноска и внимателно подбраните здравни пакети,които да бъдат атрактивини за по-предпочитаните пациенти.Не трябва да се пропуска и допълнителния морален риск,които биха внесли едни независими пазарни субекти.За разлика от медицинските специалисти,които имат морални ангажименти и подлежат на етичен контрол от своята организация,както и ръководителите на държавните институции,които носят някаква политическа отговорност и отчетност пред избирателите,то управителите и собствениците на каси биха отговаряли само за престъпления по законите на страната.Така за най-тежко болните здравната осигурителна тежест би станала непоносимо висока и би се провалил основният замисъл на публичната солидарна здравна система-преразпределянето на ресурсите от по-здравите към по-болните.Здравните фондове би трябвало да имат мисията да осъществяват своеобразна здравна юрисдикция и да отсъждат кой,кога и колко средства да получва,прилагайки универсални за страната правила за финансовото обезпечаване на боледуващите. Тази функция трудно би се съвместила с ролята им на свободни пазарни играчи.
Както е за предпочитане прозрачната борсова търговия,вместо множеството препродавания,така е и в здравеопазването.Високата здравна култура на хората,осмислянето на здравните рискове,прозрачността в дейността на лечебните заведения и информираността за цените биха придали на взаимотношенията характеристиката на национална здравна борса.
При една толкова категорично лансирана идея за автономността па пациента естествен и логичен е въпросът-кой все пак би осъществявал някакъв надзор и би защитавал неговите интереси във взаимоотношенията му с различните лечители и здравни заведения.Най-добрият защитник на пациента би бил медицинският специалист спчелил доверието му.Едва ли експертът на фонда следвайки протокола на задълженията си би бил по-настойчив при установяването на адекватността и прецизността на медицинските намеси.Съзнанието за по-висока собствена отговорност би подтикнала индивида да бъде по-внимателен при избора си на доверен лекар,както като професионалист,така и като носител на определени морални стандарти.
Наличието на здравна каса или каси е неизбежно поради необходимостта от осъществяване на финансовите трансакции ,но ролята им не трябва да се преувеличава.По-благоприятната формула за медицинските специалисти е фондовете да бъдат повече от един. С оглед тяхната стабилност,броят им за страната едва ли
би могъл да бъде по голям от 3-4.За да се осуетява селекцията на осигуряващи се, вноската следва да бъде еднаква за всички ,вписването на желаещи лица да бъде задължително за касите,размера на предоставените средства за лечение да бъде съгласно национален код за правата при съблюдаване на хоризонталната и вертикална справедливост.Отделните каси биха се конкурирали чрез по-коректното и експедитивно обслужване на клиентите и чрез по-ефективното управление на финансовите институции.Отделно внимание заслужава въпросът каква степен на свобода следва да имат фондовете при управлението на средствата и как да се гарантира тяхната финансова устойчивост.
Трябва да подчертая,че всички изложени по-горе правила се отнасят само за публично организираната здравна система.Извън нея всеки има свободата да се осигурява или застрахова без ограничения.
Последиците от дейността на сегашната здравна каса не са еднозначни за различните участници в системата.Безспорно те са благоприятни за нейната администрация,както и за някои нейни контрагенти които успяват да си издействат преференциални договорни условия и извънредни печалби.За пациентите ефектите са разнопосочни.От една страна те имат на разположение сравнително достъпна първична медицинска помощ ,от друга-в много случаи са ощетени от ниското качество на здравните услуги и от ограниченията за прегледи при специалист.Особена драма си остава стационарното лечение,където все още е неясно по какви правила и каква част от разходите трябва да поема самият болен индивид. Несъмнено за медицинските специалисти настоящите условия са напълно неизгодни-ниско заплащане,допълнително увеличаване на разходите чрез прахосване на труд и време за безполезни отчети.
Не може да се скрие факта,че най-ефикасният инструмент за контрол на доходите на здравните специалисти е продължаващия монопол на касата.От друга страна същият този монопол,чрез налагането на нерационални алгоритми,косвено става причина за пилеене на ресурси, ниско качество на медицинските дейности и обща неефективност на системата.

Врна,05.06.07 Д-р В. Ангелов

fotografa
Мнения: 1332
Регистриран на: Чет Мар 23, 2006 7:36 pm

Мнение от fotografa » Чет Юни 07, 2007 7:53 pm

Време е да има повече от една здравна каса, както е на други места по света. Вече са се появили такива фондове като Доверие, Закрила, Здраве и остава само да бъдат лицензирани. До тогава ползват услугите ни гратис, но и ние не си даваме много зор да им защитим интересите. Нещата трябва да са взаимни.

angelov
Мнения: 12
Регистриран на: Чет Мар 30, 2006 9:41 pm
Местоположение: Варна, ул.М.Балабанов №1

Мнение от angelov » Сря Юни 13, 2007 10:08 am

Монополът на касата

Понастоящем проблемът за монопола на Здравната каса е един от препъни-камъните по пътя на реформирането на здравната ни система.От една страна съществува оптимистичният възглед,че участието на конкуриращи се здравни фондове би повишило качеството на медицинските услуги и отзивчивостта към потребностите на пациентите,би увеличило ефективността на лечебните заведения и възможността за по-високо възнаграждение на медицинските специалисти.Противоположното схващане е че евентуално различните условия за осигуряване определяни от касите биха създали неравноправие и несправедливост за болните и биха компрометирали идеята за солидарността.
Ако хипотетичните здравни фондове биха били оторизирани да договарят в полза на осигурените лица условията на медицинската помощ,то техните бъдещи действия биха били напълно предвидими и сигурно полезни за потребителите.В отношенията си с лечебните институции и медицинските специалисти те биха се стремяли да договарят по евтини и качествени здравни дейности и по този начин биха утвърждавали по-добрите практики.Не по-малко съществено е че и представителите на медицинските професии биха имали по-широк избор на контрагенти.Пред алтернативата медицинските специалисти да имат възможността да се договарят с една или повече каси,втората е наистина за предпочитане.
Нещо повече,използвайки следния образен пример,бих подсказал и друго още по-радикално решение.Ако даден индивид желае да закупи недвижим имот,той би могъл да проучи пазара и да осъществи сделката самостоятелно,като си спести разходите за посредническа услуга.Ако действително реши да се възползва от нея,то отстъпката от цената при покупката би трябвало да бъде по-голяма от разходите за посредническата услуга.В противен случай последната би била неизгодна.
Като изключим спешните състояния,в голямото мнозинство от случаите фактическото договаряне може да се осъществява директно между пациента и медицинския специалист или здравната институция.Зад понятието „договаряне” стои едно съвсем обикновено действие-постъпвайки в избраното лечебното заведение и подписвайки приемния документ,лицето удостоверява че приема условията и цените с които предварително се е запознало.
Основните участници в здравната система и носители на автентични взаимно балансиращи се интереси са потребителите и лечителите.Лекуват медиците ,не здравните фондове.Ролята на фонда би следвало да бъде да акумулира,управлява и разпределя справедливо парите на осигуряващите се.Не е целесъобразно в публично организираната здравна система да се увеличава броя на пазарните играчи,което увеличава крайната цена за потребителя и намалява общата ефективност.Подходящото място на касата или касите е в егалитарната фаза на разпределение на ресурсите.
Още по-противоречиви биха били отношенията на фондовете с осигуряващите се лица.Старанието на осигурителите да увеличават приходите си и намаляват своите разходи при подходящи условия би ги стимулирало да привличат по-здрави и по-малко рискови откъм разходи индивиди.Необходимите инструменти за селекцията биха били вариращата осурителна вноска и внимателно подбраните здравни пакети,които да бъдат атрактивини за по-предпочитаните пациенти.Не трябва да се пропуска и допълнителния морален риск,които биха внесли едни независими пазарни субекти.За разлика от медицинските специалисти,които имат морални ангажименти и подлежат на етичен контрол от своята организация,както и ръководителите на държавните институции,които носят някаква политическа отговорност и отчетност пред избирателите,то управителите и собствениците на каси биха отговаряли само за престъпления по законите на страната.Така за най-тежко болните здравната осигурителна тежест би станала непоносимо висока и би се провалил основният замисъл на публичната солидарна здравна система-преразпределянето на ресурсите от по-здравите към по-болните.Здравните фондове би трябвало да имат мисията да осъществяват своеобразна здравна юрисдикция и да отсъждат кой,кога и колко средства да получва,прилагайки универсални за страната правила за финансовото обезпечаване на боледуващите. Тази функция трудно би се съвместила с ролята им на свободни пазарни играчи.
Както е за предпочитане прозрачната борсова търговия,вместо множеството препродавания,така е и в здравеопазването.Високата здравна култура на хората,осмислянето на здравните рискове,прозрачността в дейността на лечебните заведения и информираността за цените биха придали на взаимотношенията характеристиката на национална здравна борса.
При една толкова категорично лансирана идея за автономността па пациента естествен и логичен е въпросът-кой все пак би осъществявал някакъв надзор и би защитавал неговите интереси във взаимоотношенията му с различните лечители и здравни заведения.Най-добрият защитник на пациента би бил медицинският специалист спчелил доверието му.Едва ли експертът на фонда следвайки протокола на задълженията си би бил по-настойчив при установяването на адекватността и прецизността на медицинските намеси.Съзнанието за по-висока собствена отговорност би подтикнала индивида да бъде по-внимателен при избора си на доверен лекар,както като професионалист,така и като носител на определени морални стандарти.
Наличието на здравна каса или каси е неизбежно поради необходимостта от осъществяване на финансовите трансакции ,но ролята им не трябва да се преувеличава.По-благоприятната формула за медицинските специалисти е фондовете да бъдат повече от един. С оглед тяхната стабилност,броят им за страната едва ли
би могъл да бъде по голям от 3-4.За да се осуетява селекцията на осигуряващи се,процентът на вноската следва да бъде еднакъв за всички ,вписването на желаещи лица да бъде задължително за касите,размерът на предоставените средства за лечение да бъде съгласно национален код за правата при съблюдаване на хоризонталната и вертикална справедливост.Отделните каси биха се конкурирали чрез по-коректното и експедитивно обслужване на клиентите и чрез по-ефективното управление на финансовите институции.Отделно внимание заслужава въпросът каква степен на свобода следва да имат фондовете при управлението на средствата и как да се гарантира тяхната финансова устойчивост.
Трябва да подчертая,че всички изложени по-горе правила се отнасят само за публично организираната здравна система.Извън нея могат да се учредяват фондове предлагащи всякакви индивидуализирани условия на застраховане и разнообразен спектър от здравеопазни дейности.
Последиците от дейността на сегашната здравна каса не са еднозначни за различните участници в системата.Безспорно те са благоприятни за нейната администрация,както и за някои нейни контрагенти които успяват да си издействат преференциални договорни условия и извънредни печалби.За пациентите ефектите са разнопосочни.От една страна те имат на разположение сравнително достъпна първична медицинска помощ ,от друга-в много случаи са ощетени от ниското качество на здравните услуги и от ограниченията за прегледи при специалист.Особена драма си остава стационарното лечение,където все още е неясно по какви правила и каква част от разходите трябва да поема самият болен индивид. Несъмнено за доставчиците на здравни услуги настоящите условия са напълно неизгодни-ниско заплащане,допълнително увеличаване на разходите чрез прахосване на труд и време за безполезни отчети.
Монополът на касата представлява ефикасен инструмент за контрол на доходите на здравните специалисти. От друга страна същият този монопол,чрез налагането на нерационални алгоритми,косвено става причина за пилеене на ресурси, ниско качество на медицинските дейности и обща неефективност на системата.

Варна,05.06.07 Д-р Веселин Б. Ангелов

angelov
Мнения: 12
Регистриран на: Чет Мар 30, 2006 9:41 pm
Местоположение: Варна, ул.М.Балабанов №1

Мнение от angelov » Сря Юни 13, 2007 10:11 am

До Администратора с молба за подмяна на първоначалния текст "Монополът..." с редактирания.
Благодаря!
В.Ангелов

angelov
Мнения: 12
Регистриран на: Чет Мар 30, 2006 9:41 pm
Местоположение: Варна, ул.М.Балабанов №1

Мнение от angelov » Чет Сеп 06, 2007 11:02 pm

Има един прелюд от Дебюси - „Фойерверк”/Фьо д’артифис/-много е ефектен и изпълнението му изисква високо майсторство /има пасажи със 128-ми/.
Не толкова ефектен и още по-малко ефикасен се оказа краткотрайния фойерверк в българските медицински среди.За разлика от първия случай,тук бе необходимо само малко повече чувство на достойнство,умерена интелигентност и работоспособност,за да се осмисли това което става и не става в българското здравеопазване и евентуално да се предложат полезни решения.
Спомням си една монография в която се правеше психологически анализ на съвременните общества-за страните от третия /тогава/ свят се изтъкваха три основни белега-апатия,летаргия и фатализъм.Като гледам какво се случва у нас,се чудя все по-малко към кой свят принадлежим.

Отговори