Декларация за потребителската такса

Форум за взаимопомощ на общопрактикуващите лекари в България

Модератори: fotografa, Група на лекарите

Отговори
СОПЛС

Декларация за потребителската такса

Мнение от СОПЛС » Нед Мар 30, 2008 10:55 am

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ - СОФИЯ
София 1618, ул. Хубча № 16, тел. 8552167, 0888486750,
e-mail: sopls@mail.bg

До Председателя на Народното Събрание
До Комисията по здравеопазване към НС
До УС на БЛС
До СЛК на БЛС


Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Управителния съвет на СОПЛС

Уважаеми Дами и Господа,


Във връзка с предстоящото обсъждане и приемане на промени в Закона за Здравното Осигуряване, касаещи премахването на потребителската такса искаме да заявим следното:
Общопрактикуващите лекари в гр.София категорично протестираме против опитите за премахване на потребителската такса.
В условията на непрекъснато намаляване на доходите в първичната медицинска помощ, липсата на актуализация на цените за 2008г., неотчитане на годишната инфлация, както и нерешаване на проблема с неосигурените пациенти, потребителската такса се превърна в основен източник за финансиране и оцеляване на медицинските практики.
При тежкото недофинансиране на здравната система, едно неразумно решение на Парламента в тази насока ще доведе до:
1.Масови фалити на лекарски практики.
2.Ограничаване достъпа до първична медицинска помощ.
3.Влошаване качеството на първична медицинска помощ, поради
свръхпотребление на медицински услуги.
4.Неизбежно въвеждане на листи на чакащите.
5.Демотивация на медицинския персонал и изтичане на кадри от
системата.
6.Търсене на алтернативни източници на финансиране.

Между двете четения на Проекто-закона участвахме активно в дискусиите по проблема. Подробно разяснихме мотивите за позицията си чрез представителите на БЛС в парламентарната комисия по здравеопазване. В трудната ситуация с предстоящи големи промени в здравеопазването, настояваме нашето експертно мнение да бъде взето под внимание. В противен случай не бихме могли да споделим отговорността за резултатите от недалновидни управленски решения.
Имаме готовност и организация да предприемем всички позволени от закона действия в защита интересите и здравето на нашите пациенти и на нас самите.

Лице за контакти: д-р Пламен Георгиев /зам. председател на на УС на СОПЛС/ тел. 0888 215 452.26.03.2008г. С уважение:
гр. София УС на СОПЛС
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на СОПЛС
/Д-Р МИЛЕН СТРАТИЕВ /

Отговори