КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО БАЛИНТОВО ОБЩЕСТВО - 26.11.2011

Предстоящи и минали симпозиуми, конференции, научни срещи и събития

Модератор: fotografa

Отговори
fotografa
Мнения: 1332
Регистриран на: Чет Мар 23, 2006 7:36 pm

КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО БАЛИНТОВО ОБЩЕСТВО - 26.11.2011

Мнение от fotografa » Пет Дек 09, 2011 9:59 am

Следва флаерът, който представя БЪЛГАРСКОТО БАЛИНТОВО ОБЩЕСТВО, Майкъл Балинт и неговия метод.БЪЛГАРСКО БАЛИНТОВО ОБЩЕСТВО
член на Международната Балинтова федерация
ул. Петко Д.Петков № 23, 4000 Пловдив, тел.: 0889 149 576, www.balintsociety.bg
КОНФЕРЕНЦИЯ
НА БЪЛГАРСКОТО БАЛИНТОВО ОБЩЕСТВО - 26.11.2011
УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА, КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ, УЛ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ 1, СОФИЯ


БЪЛГАРСКОТО БАЛИНТОВО ОБЩЕСТВО (ББО) е основано през октомври 2011 г. от група терапевти, обучени да бъдат водещи на балинтови групи.
ББО цели въвеждането и системното прилагане на подхода, развит от Майкъл Балинт и превърнал се в основен елемент от професионалното изграждане на общопрактикуващите лекари. Този подход е насочен към изследване на взаимоотношението между лекар и пациент. Това взаимоотношение е не само основата на терапевтичната практика, а е и инструмент за пълноценно постигане на терапевтичните цели.
МАЙКЪЛ БАЛИНТ (1896 – 1970), английски психоаналитик от унгарски произход, е дългогодишен терапевт и преподавател в клиниката Тависток в Лондон. Роден е в семейство на общопрактикуващ лекар в Будапеща. Ранните му интереси са в областта на естествените науки, но под въздействие на баща си се ориентира към медицината. Дипломира се като лекар с първоначални интереси в областта на биохимията, като по-късно се преориентира към психоанализата. Ученик е на известния унгарски аналитик Шандор Ференци и като цяло следва класическия подход на Зигмунд Фройд.
Началото на работата му, станала по-късно изключително популярна като Балинтов подход, е през 1936 г., когато започва сбирки с общопрактикуващи лекари в Будапеща. Така той се опитва да въведе елементи на психоаналитичното разбиране в практикуването на лекарската професия. По-късно тази работа продължава в Лондон след Втората световна война с групи от социални работници през 1947 г., които той води с бъдещата си трета съпруга Енид Балинт. През 1954 г. е поканен от Клиниката Тависток да организира семинар с общопрактикуващи лекари. Основните находки и идеи, произтичащи от тази работа, са описани в книгата му „Лекарят, неговият пациент и болестта”. Тази книга става едно от задължителните четива в повечето програми за специализация в обща медицина.
Наред с това, Майкъл Балинт е практикуващ психоаналитик и едно от водещите имена в британската и световна психоаналитична общност. Смята се, че основните му теоретични приноси го поставят в групата на „независимите” аналитици във Великобритания (трето направление, което е различно от ортодоксалните фройдистки последователи и от клайнианската школа). През 1968 г. е избран за председател на Британското психоаналитично общество.
БАЛИНТОВИЯТ ПОДХОД позволява на професионалистите да разберат и използват по-добре сложната динамика на връзката, която те изграждат с пациентите. Целта на работата в балинтови групи е да се помогне на лекарите да разберат психологичните аспeкти на проблемите на пациентите, както и да разберат проблемите, които самите те имат с пациентите си (пренос и контрапренос). Фокусът е върху връзката лекар/пациент - какво означава, как да се използва, защо има случаи, в които е неудовлетворителна и води до неразбиране между лекар и пациент. Целта на групата не е да каже на лекаря как да лекува пациента си, а да се фокусира върху това, което се случва между лекар и пациент (какво означават един за друг и какви чувства предизвиква пациентът у лекаря). Работата в Балинтови групи има и още един важен аспект – тя е сигурна профилактика на синдрома на професионалното прегаряне (burn-out syndrome), който заплашва колегите, емоционално ангажирани в напрегнатото ежедневие на медицинската си практика. Обучението чрез Балинтови групи дава възможност на лекарите да разберат по-добре ролята си в лекуването.
Днес този подход, изработен преди 50 години, продължава да е ефективен и се използва и от други школи (напр. психодраматични Балинтови групи; семейни Балинтови групи и пр.) за обучение на лекари и терапевти. А в общата практика, книгата на Балинт е винаги на едно от първите места в списъка на най-ценните учебни помагала за ОПЛ.
БАЛИНТОВИТЕ ГРУПИ целят да подготвят здравните работници да възприемат пациента и неговата болест като цялост, избягвайки разделянето между „научния” подход, в който акцентът е изцяло върху болестта, от една страна и психологичното разбиране на пациента, от друга. Често на емоционалните фактори и реакции на пациента се гледа като на артефакти, които смущават практикуването на соматичната медицина. Съсредоточаването само върху „органичния” симптом и търсенето на тясно биологично обяснение са подход, който се оказва неподходящ за една много значителна част от случаите, които общопрактикуващият лекар вижда във всекидневната си практика. При тези случаи емоционалното преживяване на пациента е това, което може да помогне да се разберат неговите оплаквания и начина, по който той гледа на тях.
Работата на първата Балинтова група е отразена в книгата “Лекарят, неговият пациент и болестта” (1957). По думите на автора – Майкъл Балинт, който дава и име на подхода “В никой учебник няма никакво упътване за дозата, в която лекарят да предписва себе си, нито в каква форма, колко пъти дневно, терапевтичните и поддържащите дозировки и т.н….. Главна цел на тази книга е да се опишат определени процеси във взаимоотношението лекар/пациент, които причиняват ненужно страдание, раздразнение и безплодни усилия, както на пациента, така и на лекаря.” С работата си Балинт придава ново измерение на идеята за психосоматичната болест и ролята на лекаря в третирането й като посочва, че именно ОПЛ е в изгодната позиция да лекува и тялото и ума едновременно. Балинт изковава термина “the drug doctor” (лекарството “лекар” или дрогата “лекар”) и доказва, че познаването на фармакологията на това лекарство е съществена част от изкуството на лечението. Начинът, по който тази “дрога” действа е, че лекарят ползва себе си като инструмент, а способите за постигането на терапевтичен ефект са:
• отказ от издигане на бариери между пациент и лекар и от недопускане преживяванията на пациента да достигнат до лекаря;
• отчитане на собствените чувства на лекаря по време на прегледа (напр. гняв, страх, вина, загриженост, яд, съчувствие, разочарование и пр.);
• използване на тези чувствата в процеса на общуване с пациента за постигане на по-голямо разбиране за проблемите му (за начина по който той създава взаимоотношения и кара останалите хора да се чувстват с него);
• “връщане” на тези чувства обратно на пациента, чрез подходяща интерпретация, така че той също да постигне прозрение за това какво предизвиква у другите (т.н. “техника на светване” “flash technique”)
• използването им за постигане на споделено разбиране с пациента за третиране на проблема/ болестта му.
Балинт счита, че ОПЛ имат централна роля в здравната система, тъй като те са първите, които се срещат с пациентите; съпътстват пациентите си в голяма част от живота им (понякога целия); сблъскват се не само с телесните, но и с психологическите аспекти на боледуването на пациентите си; разглежда качеството на връзката им с пациентите като ключов фактор за адекватното справяне с телесните болести.
ВОДЕНЕ НА БАЛИНТОВИТЕ ГРУПИ. Балинт описва семинарите като смесица от обучение и изследване. Балинтовата група наброява около 8-12 души, които се срещат регулярно, за да обсъждат свои случаи. Най-честият ритъм е веднъж седмично, или веднъж на две седмици с продължителност от 1,5 до 2 часа. Традиционното обучение по медицина учи лекаря да търси „правилните” отговори на поставения медицински проблем. В балинтовите групи фокусът е върху психологичното разбиране и оползотворяването му в лечебния процес. Груповата сесия започва с представянето на случай от един от участниците, който се нарича референт. Лекарят представя случай на свой пациент, който го затруднява, или го кара да се чувства фрустриран, или поражда въпроси, или пък лекарят иска да получи обратна връзка от останалите участници за поведението си и за неща, които може би са му убегнали в контакта („слепи петна”). Групата има обикновено двама лидери, които улесняват дискусията. В хода на обсъждането лидерите използват груповия процес за изясняване на взаимоотношението лекар/пациент, което е създало проблем за референта. Информацията, споделена в групата, е конфиденциална. Успехът на групата зависи от способността на участниците да споделят искрено, да зачитат и толерират различни мнения, да оказват подкрепа на референта, да не осъждат. Животът на групите е различно дълъг – от месеци до години. С напредване на времето кохезията в групата и доверието нарастват и участниците рискуват да споделят все по-трудни и интимни преживявания.

ЕФЕКТИ ОТ БАЛИНТОВИТЕ ГРУПИ. Лекарят се научава да разбира по-добре емоционалните реакции и състояния на пациента и как те влияят върху неговото боледуване. За да стане това, лекарят развива способността си да слуша. Не толкова да задава въпроси – защото задаването на въпроси води до получаването на отговори, но не непременно и до разбиране на пациента. Когато „слуша”, лекарят чува това, което стои зад изказаното, долавя преживявания, които не само не са споменати, а и не са осъзнати.
Умението да слуша е не просто едно ново умение, което се овладява чрез ясен алгоритъм. То се развива чрез участие в груповите дискусии и куража да се изследват собствените преживявания и да се поставят под съмнение изборите, които лекарят е направил по време на работата си. Балинт подчертава, че осъзнаването на несъответствията между действителното ни поведение и вярванията и намеренията ни като лекари не е лесна задача. Ако е постигната добра кохезия в групата участници, то грешките, пропуските и ограниченията на всеки един могат да бъдат поставени открито и поне отчасти възприети от него. Всеки е склонен по-лесно да приеме своите грешки, ако види че останалите го разбират, подкрепят и могат да се идентифицират с него. Така участниците в групата неотклонно развиват – и като групови членове и индивидуално – по-добро разбиране за собствените си проблеми. Това води не само до развиването на нова способност у лекаря – то води до „ограничена, но съществена промяна в личността му”, както го назовава самия Балинт.
В течение на работата в балинтовата група, лекарят разбира, че не е сам в негативните и обезсърчаващи преживявания с някои от своите пациенти. Това му отваря пространство да развие способността си да емпатизира и да изследва как чувствата, които изпитва, оказват влияние върху взаимоотношението му с пациента. Лекарят започва да разпознава „слепите си петна” в общуването с пациента и се научава да цени интерперсоналните си умения и специфичните им ограничения. С времето лекарят разширява репертоара си от поведения за овладяване на трудни ситуации с пациенти.

Отговори