Форуми на българските лекари
BgGP.net

Форуми на българските лекари
 
 ЧЗВЧЗВ   ТърсенеТърсене
 Дали връзка към форумитеРеференти     ВходВход   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
Важно! Наредба №3/05.02.2007 за прием в детските градини

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форуми на българските лекари -> Форум на общопрактикуващите лекари
Автор Съобщение
georgeРегистриран на: 15 Окт 2006
Мнения: 54
Местожителство: София

Пуснато на: Сря Мар 07, 2007 1:37 pm    Заглавие: Важно! Наредба №3/05.02.2007 за прием в детските градини Отговорете с цитат

НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
Издадена от Министерство на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.
Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към детските градини.
(2) Наредбата се прилага за всички детски градини независимо от вида на тяхната собственост.
Чл. 2. Здравните изисквания се отнасят до:
1. сградите и помещенията;
2. оборудването и обзавеждането на помещенията;
3. факторите на средата;
4. дейността в детската градина.
Чл. 3. (1) В детските градини се приемат деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.
(2) В целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени групи за деца от 3-месечна до 3-годишна възраст.
Чл. 4. (1) В детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмена молба, подадена от родителите.
(2) Към молбата се прилагат следните документи:
1. копие от акта за раждане на детето;
2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
5. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
(3) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
(4) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
Раздел II.
Здравни изисквания към сградите и помещенията
Чл. 5. Детските градини се разкриват и разполагат в райони, отдалечени от улици с интензивно движение, паркинги и промишлени предприятия, замърсяващи околната среда.
Чл. 6. (1) Теренът на детската градина трябва да включва не повече от 30 % застроена площ и не по-малко от 50 % озеленени площи.
(2) Теренът се огражда с ограда с височина до 1,6 m, която се поддържа в изправност за недопускане влизането на външни лица и животни в двора на детската градина.
Чл. 7. (1) Детската градина трябва да има озеленен двор, оборудван със стационарни уреди за игра, пясъчници и сенници.
(2) Тревата в озеленения двор да се коси редовно и обработва два пъти годишно с инсектициди за предпазване от кърлежи.
(3) Пясъкът в пясъчниците периодично се подменя и допълва и се обработва с инсектициди.
Чл. 8. За детска градина с до 4 групи се осигурява физкултурна площадка с регулируемо засенчване и площ 120 - 130 m2, от които за игра с твърда настилка по 2,5 m2 на дете.
Чл. 9. (1) Детската градина се проектира в специално построени за целта сгради до два етажа или в такива, приспособени за отглеждане на деца от съответната възрастова група.
(2) Входовете в детските градини се проектират, както следва:
1. за всеки две яслени групи или четири градински групи - отделен вход и стълбище;
2. за единствена яслена група - при възможност отделен вход;
3. за административните служби - отделен вход;
4. за изолационното помещение - при възможност отделен вход.
Чл. 10. (1) В детската градина се изграждат следните помещения:
1. спалня и занималня с площ по 100 m2 за целодневна и нощуваща група и по 50 m2 за полудневна група, при осигуряване на минимум 4 m2 площ на едно дете;
2. гардероб, санитарен възел, състоящ се от тоалетна и умивалня, с площ не по-малка от 40 - 50 m2 за целодневна и нощуваща група и 20 - 25 m2 за полудневна група;
3. физкултурно-музикален салон с площ не по-малка от 80 m2, по възможност разположен на първия етаж, с осигурена естествена и механична вентилация;
4. по възможност плувен басейн с размери 6 x 12,5 m и максимална дълбочина 0,8 m; басейнът следва да има самостоятелен вход, помещение за треньора, съблекалня за 15 - 20 деца и санитарен възел с мивка с подвижен душ, той трябва да е снабден с инсталация за затопляне, очистване и дезинфекция на водата и да отговаря на изискванията на наредбата по чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето;
5. административно-медицински помещения:
а) кабинет на директора с площ до 12 m2;
б) методичен кабинет (учителска стая) с площ до 12 m2;
в) здравен кабинет с площ не по-малка от 12 m2;
г) изолационно помещение със санитарен възел с площ до 12 m2;
д) гардероб, санитарен възел и душ за персонала;
6. перални помещения с отделен вход и обща площ от 35 - 50 m2, които включват:
а) склад за мръсно бельо;
б) пералня;
в) сушилня и гладачна;
г) склад за чисто бельо;
д) гардероб, санитарен възел и душ за персонала на пералнята;
7. кухненски блок.
(2) Осигурява се непосредствена връзка между следните помещения на детската градина: гардероба с умивалнята и тоалетната, занималнята със спалнята.
(3) Детските градини се осигуряват с централно или локално отопление при спазване изискванията за факторите на средата, посочени в раздел IV.
(4) Височината на всички помещения в детската градина трябва да е не по-малка от 2,6 m.
(5) Минималната площ за всяко дете в детските градини трябва да е 4 m2, а кубатурата - 6 m3.
Чл. 11. (1) В детските градини се изгражда кухненски блок, който отговаря на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).
(2) При невъзможност да се изгради кухненски блок, храната се доставя от кухня-майка, отговаряща на изискванията по ал. 1. Към всяка група се обособяват офиси за разпределяне на храната.
Чл. 12. Прозорците на занималните и спалните се проектират така, че:
1. в занималните и спалните да са на височина 0,6 m от пода и на минимално разстояние от тавана с възможност за поставяне на слънцезащитни устройства;
2. най-малко 50% от площта на всеки прозорец да е отваряема.
Раздел III.
Здравни изисквания към оборудването и обзавеждането на помещенията
Чл. 13. Изложението на спалнята е на юг, югоизток или изток и по изключение на запад.
Чл. 14. (1) Занималнята се оборудва с маси и столове, съобразени с анатомо-физиологичните особености на децата от съответната възрастова група. Играчките в детската градина отговарят на изискванията, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (ДВ, бр. 62 от 2001 г.).
(2) Към занималнята се обособява кът за хранене с маси и столове с височина, съобразена с анатомо-физиологичните особености на децата от съответната възрастова група.
Чл. 15. Спалнята се оборудва с легла, които лесно се почистват, удобни са за обслужване и са на достатъчна височина от пода. За всяко дете се осигурява индивидуален шкаф.
Чл. 16. (1) Подът на занималнята и спалнята се изграждат от материали с добри топлоизолационни свойства и се покриват с килим или друго тъканно покритие, позволяващо лесно почистване и дезинфекция.
(2) Стените на занималнята и спалнята са с гладко покритие, в светли тонове.
Чл. 17. (1) Санитарният възел се оборудва с умивалници, чийто горен ръб е на отстояние 0,5 m от пода, а в яслената група на отстояние 0,4 m от пода. Умивалниците се снабдяват с миещи препарати и средства за подсушаване на ръце.
(2) В умивалнята се осигурява ниско корито за измиване на краката на децата с подвижен душ.
(3) Тоалетните чинии се разполагат в тоалетни клетки с преградни стени с височина 1 m и долен ръб на отстояние 0,2 m от пода.
(4) Санитарният възел се осигурява със съдове за резервна вода.
(5) Стените на санитарния възел се покриват с материали, позволяващи редовно почистване и дезинфекция.
Чл. 18. Терасите се обезопасяват и оборудват със сенници за ползването им за игри или сън на открито.
Чл. 19. Пералнята и сушилнята се устройват и оборудват с необходимите уреди и машини така, че да не се допуска контакт на мръсното с чистото бельо. При невъзможност да се осигури собствена пералня се допуска ползване на обществена такава, отговаряща на изискванията на наредбата по чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето.
Чл. 20. Всички прозорци и врати се обезопасяват и се осигуряват с предпазни мрежи срещу насекоми.
Раздел IV.
Здравни изисквания към факторите на средата
Чл. 21. (1) Температурата на въздуха в помещенията на детската градина трябва да е между 18 - 21 °С, с денонощни колебания 2,5 - 3 °С при централно отопление и до 4 °С при локално отопление.
(2) Отоплението през различните сезони на годината се регулира съобразно температурата на атмосферния въздух с цел да не се създават условия за прегряване или измръзване на децата.
(3) За отчитане на оптималната температура всяко помещение се снабдява с термометър.
Чл. 22. Влажността на въздуха в помещенията трябва да е в границите от 30 до 60%. В помещенията се поставят уреди за измерване на влажността.
Чл. 23. Допустимите граници на движението на въздуха са от 0,15 до 0,25 m/s, а кратността на обмяната на въздуха е 1 1/2 пъти в час. За осигуряване на постоянен приток на чист въздух в помещението е необходимо редовно проветряване.
Чл. 24. (1) Съотношението между остъклената част на прозорците към площта на пода трябва да е 1:4 за занималните и спалните и 1:3 за тоалетните и коридорите.
(2) Мебелите и стените са в светли тонове с цел осигуряване на по-добро осветление.
(3) Изкуственото осветление трябва да е достатъчно по сила и равномерно разпределено. Минималната осветеност за занималнята трябва да е 300 Lх за луминесцентно и 150 Lх за обикновено осветление, а за спалнята - 150 Lх за луминесцентно и 75 Lх за обикновено осветление.
(4) Осветителните тела се обезопасяват.
Чл. 25. Контролът по спазването на изискванията към факторите на средата се осъществява от медицинския специалист в детската градина.
Раздел V.
Здравни изисквания към дейността в детската градина
Чл. 26. (1) В детските градини се приготвя храна, съобразена с изискванията на Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.).
(2) Седмичното меню се изготвя от комисия в състав: медицински специалист, домакин и готвач на детската градина.
(3) От дневното меню се заделят проби, които се маркират и съхраняват в хладилник при температура от 0 до 4 °С в продължение на 48 h.
(4) Не се допуска влагане на суровини и предлагане на храни с изтекъл срок на трайност.
Чл. 27. (1) Разпространението на заразни заболявания в детската градина се предотвратява чрез:
1. минимум двукратно дневно проветряване на помещенията, в отсъствие на децата;
2. изтупване и изнасяне на слънце: ежедневно на спалното бельо; ежеседмично на завивките и килимите; ежемесечно на дюшеците (матраците);
3. термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия;
4. ежедневно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите, столовете, леглата, стените и др.;
5. неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните; при извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи се използва специална престилка с отличителен знак, като след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си;
6. създаване на условия за измиване на ръцете преди хранене и след използване на тоалетната;
7. дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба в сушилни шкафове;
8. набавяне на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете;
9. ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата.
(2) Дезинфекцията се извършва с препарати с разрешение от Министерството на здравеопазването за пускане на пазара на биоцидни препарати съгласно Наредба № 44 от 2004 г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати (ДВ, бр. 113 от 2004 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 34, ал. 2, във връзка с § 1, т. 9, буква "о" от Закона за здравето.
§ 2. Контролът по изпълнение на изискванията на наредбата се осъществява от органите на държавния здравен контрол.
§ 3. Съществуващите детски градини се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до една година от влизането й в сила.
Върнете се в началото
fotografaРегистриран на: 23 Мар 2006
Мнения: 1383

Пуснато на: Пет Мар 09, 2007 9:49 pm    Заглавие: Важно! Наредба №3/05.02.2007 за прием в детските градини Отговорете с цитат

Отново да благодарим на колегата за полезната информация.
Върнете се в началото
fotografaРегистриран на: 23 Мар 2006
Мнения: 1383

Пуснато на: Съб Сеп 15, 2007 8:16 pm    Заглавие: Важно! Наредба №3/05.02.2007 за прием в детските градини Отговорете с цитат

С точка 4. виждаме голям зор, защото е трудно да обясниш на родителите, че по каса изследвания на кръв и урина се назначават само на 1 и 3 години и следва да си ги заплатят. Чудя се като представят готовите резултати, коя лелка ги разчита и какви мерки взема, ако има отклонения Twisted Evil .
Върнете се в началото
Покажи мнения от преди:   
Подобни теми
Тема Форум Автор Отговори
ранна бременност и прием на антибиотик Имам проблем... maga 0 Пон Фев 01, 2010 1:56 pm
важно за всеки! Имам проблем... Anonymous 2 Съб Фев 24, 2007 4:44 pm
кръвотечение при прием на Новинет Имам проблем... Anonymous 1 Сря Ное 22, 2006 6:16 pm
Потребителски такси за 2007-ма Национална здравноосигурителна каса Anonymous 2 Пет Яну 05, 2007 10:24 pm
ВАЖНО!!! Променено място и час на протеста Събития ptomoff 2 Сря Фев 14, 2007 12:19 am
Програма ин витро за 2007 година Национална здравноосигурителна каса Anonymous 2 Пет Яну 05, 2007 10:42 pm
Прием на лекарства със сок от грейпфрут Имам проблем... Anonymous 4 Пет Апр 18, 2008 4:19 pm
НРД-2007 - що е то и има ли почва у нас? Форум на общопрактикуващите лекари lion 5 Вто Яну 02, 2007 10:07 pm
Обрив на главичката на пениса след прием на Зинат Имам проблем... Anonymous 3 Нед Окт 26, 2008 9:59 pm
Защо е важно да се споделя инфо за възраст, ръст, тегло т.н. Имам проблем... Docky 1 Вто Окт 13, 2009 10:01 pm
БУЛМЕДИКА – БУЛДЕНТАЛ – ОРТОПЕДИЯ & РЕХА ЕКСПО 8-11 май 20... Събития ptomoff 0 Пон Май 07, 2007 10:18 am
Указания на НЗОК, действащи през 2007-ма година Национална здравноосигурителна каса ptomoff 3 Сря Яну 24, 2007 12:41 pm
Прием на алкохол и антибиотик едновременно Имам проблем... the_animal 5 Нед Апр 26, 2009 11:42 pm
НРД 2007 Форум на общопрактикуващите лекари lion 7 Нед Окт 01, 2006 9:41 am
Наредба №6 за детските ясли Форум на общопрактикуващите лекари lion 3 Съб Яну 26, 2008 6:02 pm
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форуми на българските лекари -> Форум на общопрактикуващите лекари Часовете са според зоната GMT + 3 Часа
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Посещавайки този сайт, вие се съгласявате той да използва бисквитки. Ако не сте съгласни, напуснете сайта и изтрийте бисквитките през настройките на вашия браузър.
Още информация. Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB